Skip links

Какво е бъдещето на принтерите?

„Печатът е мъртъв“, може би сте чували през последните години, това е погрешно схващане, което до голяма степен е причинено от възхода на дигиталния печат. Впечатлението далеч не е мъртво, всъщност впечатлението има не само бъдеще, но и вълнуващо бъдеще.

Печатницата съществува от 3100 г. пр. Н. Е. Пр. Н. Е., където месопотамските цивилизации са използвали кръгли печати, за да навиват отпечатъците в глинени плочки. Това са едни от първите документи, изготвени от човека. Печатната индустрия е изминала дълъг път от глинените таблетки, сега тя разполага с редица съвременни технологии, които оказват влияние върху ежедневието на хората. От 3D печат до устойчив печат, печатът оформя днешния свят. Тъй като печатането е постоянна дейност, как изглежда бъдещето на печата?

Печатът ще стане по-екологичен, сега се фокусираме върху екологичните проблеми на печата. В отговор на това развитие пазарните разпоредби по света се променят. Законодателството ще започне да благоприятства екологичните практики за печат. Например новото законодателство ще включва рециклиране на касети и хартия. Оценките показват, че ако касетите на принтера бъдат възстановени, всяка година могат да бъдат спестени 500 000 тона отпадъци. 3D печатът ще стане по-усъвършенстван и ще промени живота

С 3D печат вече е възможно да отпечатвате триизмерни обекти от различни материали, включително пластмасова смола. Последиците от тази ситуация са огромни. 3D печатът в крайна сметка ще стане по-усъвършенстван, по-достъпен и по-достъпен. Той има потенциал да революционизира производствената индустрия, като позволи производството да се извършва в точката на потребление.

Един ден можем да видим нормални хора, които могат да произвеждат собствени продукти в собствените си домове. Това има потенциал да промени бизнес моделите, тъй като големите производители могат да загубят своите предимства. Разширени технологии, технологията за печат непрекъснато се развива. Вече се разработват много технологии като фотонен печат и проводими мастила.

Фотониката, която е физическата наука за светлината, се използва от новаторите за разработване на невидими техники на фотонен печат. Това може да се използва за борба с фалшифицирането или за документи с воден знак. Проводимите мастила могат да променят начина, по който печатът се използва за комуникация. Понастоящем използват нано частици, тези мастила са по същество схеми, които свързват хартията с цифровия свят.

Например плакатът може да има сензорен екран. Впечатлението далеч не е нещо от миналото, бъдещето на печата изглежда ярко и вълнуващо. Вероятно виждаме бъдеще, където използването на 3D принтери ще бъде по-широко и рекламата ще бъде отпечатана с проводящо мастило. 3D печатът вече е индустриален сектор, който се разраства и развива.

Call Now Button