Skip links
Кодове за грешки на HP и как да ги поправите?

Кодове за грешки на HP и как да ги поправите?

Кодовете за грешка на HP са често срещани, когато принтерът ви има повреда или не работи. Принтерът ще покаже съобщение или на принтера, или на компютъра.

Намерете често срещаните кодове за грешка на HP, за да ви помогне да намерите правилния проблем, за да коригирате вашия принтер с код за грешка.

Как да изчистите кодовете за грешки на HP на вашия принтер

В повечето случаи обикновен принтерен кабел с нулиране ще изчисти съобщението за грешка на HP, като следвате тези прости стъпки:

– Включете принтера (освен ако вече не е включен).

– Изчакайте, докато принтерът премине в стационарен режим, преди да продължите.

– Докато принтерът е включен, изключете захранващия кабел от задната част на принтера.

– Извадете захранващия кабел от щепсела.

– Изчакайте поне 60 секунди.

– Включете отново захранващия кабел в контакта и го свържете отново към задната част на принтера.

– Включете принтера.

– Изчакайте, докато принтерът замълчи, и вижте дали това е изчистило съобщението за грешка.

Ако нулирането не работи, прегледайте кодовете за грешка на HP по-долу, за да намерите проблем и решение. Също така проверете ръководството на вашия принтер за допълнителна информация.

02 – Загряване

Този проблем с принтера на HP обикновено се свързва с проблеми с драйвера или кабела на принтера. Изключете и включете принтера, след което това съобщение за грешка трябва да изчезне.

Ако това не работи. Изключете принтера и извадете захранващия кабел за 30 секунди, извадете кабела на принтера и го включете отново.

Ако това не реши проблема, може да има хардуерен проблем.

10 – Грешка в паметта на консумативите

Вашият принтер има проблем с чипа на касетата на принтера, който има проблеми с четенето. Това може да се дължи на това, че е изместен, надраскан или не е инсталиран правилно в принтера.

Принтерът има затруднения с чипа на тонер касетата, тъй като не може да го прочете. Изключете принтера и извадете захранващия кабел за 30 секунди, извадете кабела на принтера и го включете отново.

Опитайте да инсталирате отново касетата на принтера и ако проблемът продължава, може да е хардуерен дефект.

За да закупите всичките си касети с мастило и тонер на HP, се уверете, че купувате от Тонер център Пловдив. Всички завръщащи се клиенти получават 10% отстъпка за съвместими касети с мастило на HP.

11 – Няма хартия

Лесен код за грешка за разрешаване, тавата за хартия на принтера е празна, отворете я и напълнете отново с хартия. Ако тавата за хартия не е празна, може да има проблем със сензора за хартия или тавата.

Уверете се, че принтерът е на равна повърхност и почистете натрупания тонер. Ако кодът за грешка все още се показва, проверете и се уверете, че сензорът за хартия или оптичният сензор е чист и не е повреден.

12 – Отворено или не EP

Ако тонер касетата във вашия принтер е правилно инсталирана, това може да означава, че капакът е отворен или PS5 сензорите или охлаждащите вентилатори може да са дефектни.

За да разрешите този код за грешка, уверете се, че тонер касетите са инсталирани и всички капаци са затворени. Ако кодът за грешка продължава да се показва, може да имате хардуерен дефект.

13 – Засядане на хартия

Ако се появи този код, имате заседнала хартия, по-новите модели принтери на HP ще ви кажат къде се намира засядането, така че можете просто да следвате инструкциите на екрана, за да разрешите кода за грешка.

Ако имате по-стар модел принтер на HP, ще трябва сами да търсите засядане, засядане може да възникне в един от четирите етапа на печат, които са: повдигане, топене, печат и изход. Преминете през всички точки за достъп на принтера, за да намерите и извадите хартията. Не използвайте твърди или остри инструменти, за да премахнете хартията, тъй като това може да причини повреда на принтера.

14 – Няма EP касета

Или няма поставена касета, или принтерът не разпознава инсталираната касета. Повторното инсталиране на касетата обикновено разрешава този код за грешка, в противен случай опитайте да нулирате принтера с премахната касета, след което я инсталирайте отново, след като принтерът се включи отново.

16 – Ниско ниво на тонер

Един от най-често срещаните кодове за грешка на HP, този код показва, че тонер касетата е на изчерпване или тонерът е свършил. Въпреки това тонерът все още може да има малко тонер на прах в касетата, просто извадете касетата и я разклатете внимателно, за да преразпределите останалия тонер на прах в касетата.

Ако тонер касетата е напълно изчерпана, ще трябва да я смените.

20 – Препълване на паметта

Текущото задание за печат надхвърля паметта на принтера, този код на грешка може да бъде разрешен чрез намаляване на размера на заданието, което може да се постигне по няколко начина. Първо намалете DPI на заданието или деактивирането на опцията за сортиране може да разреши това, алтернативно да направи изображението или документа по-прости. И накрая, винаги можете да инсталирате допълнителна памет, ако принтерът позволява това.

21 – Превишаване на печата

Заданието за печат е по-голямо от паметта на принтера, това е подобен проблем на грешка с код 20, следователно изисква същото решение, намалете размера на заданието или инсталирайте повече памет.

22 – I/O конфигурация

Код на грешка 22 показва, че има грешка в комуникацията между компютъра и принтера. Опитайте да включите принтера към друг порт на компютъра, ако това не работи, опитайте с друг кабел. Ако кодът за грешка остане, това може да е хардуерен дефект.

24 – Пълна памет за задание

Опашката на принтера е претоварена, има твърде много задачи в опашката, тъй като този проблем е подобен на код на грешка 20 и 21, решението на този код на грешка е същото, моля, вижте тези кодове на грешка за отговори.

25 – XXX Пълна памет

Този код за грешка показва същите проблеми като код за грешка 24, моля, вижте кодове за грешка 20 и 21 за решения. Всички тези проблеми имат едно и също решение.

30 – PS грешка 16

PostScript грешка, това ще изисква да опитате друг PostScript файл, като алтернатива опитайте да нулирате PostScript SIMM. Ще можете да намерите повече информация относно това в ръководството на вашия принтер.

30.1.1 – Повреда на диска

Срив на твърдия диск на принтера, просто натиснете бутона „ИЗБОР“ на принтера, трябва да разреши този проблем. Ако кодът за грешка съдържа за показване, може да имате хардуерен дефект.

40 – Грешка при прехвърляне на данни

Прекъсната връзка между компютър и принтер, проверете всички кабели между принтера и компютъра и ги сменете, ако е необходимо, проверете дали EIO платките са поставени правилно. Ако принтерът е свързан в мрежа, проверете отново IP настройките, за да се уверите, че нищо не се е променило и всичко съвпада както трябва.

Понякога този проблем може да бъде заобиколен чрез натискане на бутона „ИЗБОР“, но може да загубите данните за печат, ако случаят е такъв, просто отпечатайте отново липсващите страници.

41 – Временна грешка на машината за печат

Код на грешка 41 информира потребителя, че принтерът е имал лека грешка в двигателя, която лесно се разрешава, просто направете предварително нулиране на принтера. Ако не сте сигурни как да направите това, ние сме оставили ръководство за нулиране на вашия принтер в горната част на страницата. Може да се наложи да изпратите отново страниците, които искате да отпечатате, след като принтерът се включи отново.

49 – Грешка на принтера или грешка в комуникацията

Този код за грешка може да се появи по няколко причини, като проблеми с кабела, грешки във фърмуера или хардуерни повреди.

Можете да опитате процесите за нулиране, както е посочено в горната част на страницата, след което, ако кодът за грешка все още се показва, актуализирайте фърмуера, опитайте също да използвате различни кабели за принтер. Ако кодът за грешка все още се показва, след като сте предприели тези стъпки, принтерът може да е развил хардуерен дефект.

50.x – Грешка във фюзера

Ако имате “50.” Код на грешка, всички те показват проблеми с фюзера, независимо дали това е във връзка с поддържащите вериги, захранването или фюзера, другото ще зависи от числото след „.“.

50.1 – Грешка във фюзера

Това ви позволява да знаете, че фюзерът все още загрява.

50.2 – Грешка във фюзера

Фюзерът не успя да загрее, показвайки, че времето за загряване е изтекло. Това обикновено е свързано с повреда в захранването или веригата.

50.3 – Грешка във фюзера

Температурата на фюзера е твърде висока, това може да е резултат от грешка във веригата.

50.4 – Грешка във фюзера

Проблем с фюзера, причинен от дефектно или лошо захранване.

50.5 – Грешка във фюзера

Грешен тип фюзер.

50.6 – Грешка във фюзера

Фюзерът е спрян, това може да се случи поради прегряване.

50.7 – Грешка във фюзера

Повреда в механизма за освобождаване на налягането на фюзера. Тази грешка ще се появи, когато задвижващият двигател. е неуспешно или освобождаването на налягането не е работило.

50.8 – Грешка във фюзера

Субтермисторът е открил повреда, този код показва по-ниска температура на фюзера.

50.9 – Грешка във фюзера

Субтермисторът е открил повреда, този код показва висока температура на фюзера.

Тези кодове за грешки обикновено изискват помощ от инженер на принтера.

51 – Грешка при откриване на лъч

Този код за грешка може да означава едно от двете неща в зависимост от това колко стар е принтерът LaserJet. Първо, при по-старите модели този код за грешка информира потребителя, че разделът, който отваря лазерния затвор, липсва. При новите модели проблемът може да е повреда в целия лазерен скенер.

52 – Грешка при неправилна скорост на скенера

Всички кодове за грешки на HP 52, 52.1 и 52.2 сочат към проблем с многоъгълното огледало на принтера, което отразява лазерен лъч през модула за изображения. Можете да опитате нулиране, за да изчистите съобщението, както и нови кабели, ако съобщението продължава, крайното решение би било да се свържете с инженер.

54 – Грешка на принтера Цикъл на захранване

Много неща могат да причинят появата на този код за грешка. При няколко модела LaserJet това означава, че запечатващата лента от тонер касетата не е премахната. Ако това не е така, ще ви е необходим инженер, който да погледне.

55 – Проблем с вътрешна комуникация / Грешка в контролера

Вероятно тази грешка е възникнала поради лоша връзка между DC контролера и формататора. Повредата може да е в един или и в двата елемента. Понякога проблемът може дори да се дължи на фърмуер DIMMS или проблеми с драйверите.

Ако нулирането не премахне кода за грешка, инженер на HP ще трябва да погледне.

56 – Грешка на принтерното устройство

В зависимост от модела на принтера LaserJet, този код може да означава няколко различни неща. Опитайте следните спирания, за да изчистите кода на грешката:

  • Уверете се, че тавата за хартия е поставена правилно
  • Поставете отново стекера за телбод
  • Може да се опитвате да печатате пликове, докато режимът на дуплекс е активен
  • Уверете се, че конфигурацията на принтерите е правилна
  • Накрая опитайте процес на нулиране

57.xx – Повреда на вентилатора / Блокирани скорости / Грешка в картата с памет

Друг код за грешка, който може да означава няколко различни неща в зависимост от възрастта на принтера LaserJet. При по-нови модели това означава, че се е появила повреда с един или повече от вентилаторите. По-старият принтер с този код за грешка ще има проблеми с паметта или предавките ще блокират.

Вероятно това ще изисква помощ от инженер.

58.xx – Грешка

Често срещан код за грешка, който може да означава набор от проблеми, много от които могат да бъдат резултат от дефектни сензори, управление на паметта, вентилатори, захранване или управление на постоянен ток.

Това е друг проблем, който изисква помощ от инженер.

59 – Моторна грешка

Грешката на двигателя може да е свързана с повреда, развиваща се в един от двигателите, това може да е един от следващите двигатели. Главен двигател, двигател на фюзера, двигател на барабана за изображения или ETC двигател. По-старите модели принтери Код на грешка 59 са свързани с проблеми с паметта. При по-стари модели принтери можете да промените или нулирате принтерите, което трябва да коригира грешката. От друга страна, по-новите модели принтери ще изискват преглед от инженер на HP.

60.xx – Грешка

Този код за грешка ще означава едно от двете неща в зависимост от възрастта на принтера, първо, когато принтерът е по-нов модел, това ще бъде повреда, възникваща в тавата за моторизирано повдигане, това може да се поправи, като проверите тавата за нещо, което я блокира. По-стар модел принтер, този код се отнася за грешка в паметта, можете да опитате да преинсталирате или промените паметта, за да коригирате този код на грешка.

61 – Форматиране, грешка в паметта

Паметта е монтирана неправилно или дефектни SIMM памети, ако случаят е такъв, можете да опитате да поставите отново чиповете памет. Ако кодът за грешка продължава да се показва, може да се наложи да смените чиповете.

Другият проблем, който този код за грешка може да означава грешка с форматиращата платка, е, че ще трябва да смените форматиращата платка.

62 – Грешка в паметта, дефектна форматираща платка

Проблемът и решението са подобни на код за грешка 61, вижте код 61 за отговори.

63 – Дефектна платка за форматиране

Проблемът и решението са подобни на код за грешка 61, вижте код 61 за отговори.

Call Now Button