Skip links
Разбиране на рисковете за сигурността на принтера и как да ги смекчите?

Разбиране на рисковете за сигурността на принтера и как да ги смекчите

В ера, в която нарушенията на данните са все по-често срещани, осигуряването на всяка крайна точка в мрежата на организацията е от решаващо значение. Принтерите, често пренебрегвани в стратегиите за киберсигурност, са често срещана мишена за нападатели, поради техния достъп до чувствителни документи и свързаност с корпоративни мрежи. Тази статия разглежда често срещаните уязвимости в сигурността на мрежовите принтери и предоставя изчерпателно ръководство за смекчаване на тези рискове.

Пренебрегнатият шлюз: Защо принтерите са уязвими

Мрежовите принтери, особено многофункционалните принтери (MFP), са сложни устройства, които обработват чувствителни данни, което ги прави привлекателни цели за киберпрестъпниците. Те съхраняват и обработват данни, свързват се към мрежи и често им липсват надеждните мерки за сигурност, които са стандартни в други ИТ устройства. Уязвимостите варират от незащитени твърди дискове на принтери и злонамерени актуализации на фърмуера до уязвимости при прихващане на задания за печат.

Предотвратяване на неоторизиран достъп до принтер

Една от първите стъпки за защита на принтер е предотвратяването на неоторизиран достъп. Това включва промяна на паролите по подразбиране, управление на потребителските разрешения и гарантиране, че само оторизиран персонал има достъп до настройките и функциите на принтера. Редовното актуализиране на фърмуера на принтера също може да предпази от уязвимости, които могат да бъдат използвани от злонамерени актуализации на фърмуера.

Стратегии за ограничаване на нарушаването на сигурността на данните на принтера

За да се намали рискът от пробиви на данни, от съществено значение е да разберете и защитите потока от данни към и от принтера. Това включва криптиране на данни при пренос и в покой, използване на функции за защитен печат, които изискват удостоверяване на потребителя на устройството, и редовно изтриване на съхранени данни на твърдите дискове на принтера. Прилагането на тези стратегии може значително да намали риска от прихващане или достъп до чувствителни данни от принтера.

Политики и процедури за защитен печат

Разработването и налагането на политики и процедури за защитен печат е от решаващо значение за поддържане на сигурността на принтера. Това включва обучение на потребителите относно рисковете от незащитен печат, изискване на силни пароли и прилагане на потребителско удостоверяване за задания за печат. Редовното преразглеждане и актуализиране на тези политики гарантира, че те се развиват с променящите се заплахи за сигурността и технологиите.

Най-добри практики за сигурност на безжичен принтер

Безжичните принтери предлагат удобство, но също така въвеждат допълнителни рискове за сигурността. За да защитите тези устройства, използвайте силни, редовно актуализирани пароли, активирайте мрежово криптиране и свържете принтери към отделен мрежов сегмент, когато е възможно. Деактивирането на неизползваните протоколи и услуги също може да намали повърхността за атака на принтера.

Рискове за сигурността на многофункционалния принтер (MFP).

Многофункционалните устройства са особено уязвими поради множеството си функционалности. Защитата на тези устройства включва редовно актуализиране на фърмуера, наблюдение на мрежовия трафик за необичайна дейност и прилагане на потребителско удостоверяване за всички функции, не само за печат. Редовното сканиране на устройството за уязвимости и своевременното им адресиране също е от решаващо значение.

Мерки за сигурност при печат в облак

Тъй като облачният печат става все по-разпространен, осигуряването на свързани с облака принтери е жизненоважно. Това включва използване на реномирани услуги за печат в облак със стабилни мерки за сигурност, гарантиране на криптиране от край до край на заданията за печат и редовен преглед на контролите за достъп и регистрационните файлове на дейността. Разбирането на политиките за сигурност на вашия доставчик на облачен печат също е от съществено значение.

Незащитени твърди дискове на принтери

Много принтери имат твърди дискове, които съхраняват копия на отпечатани документи, което ги прави златна мина за нападателите. За да намалите този риск, използвайте принтери, които автоматично презаписват твърдия диск след всяко задание, внедрявайте редовно изтриване на твърдия диск и физически унищожавайте твърдия диск, преди да изхвърлите принтера.

Злонамерени актуализации на фърмуера на принтера

Нападателите могат да се насочат към принтери със злонамерени актуализации на фърмуера, за да получат контрол или да наблюдават данните. Защитете се от това, като изтегляте само актуализации на фърмуера от официалния уебсайт на производителя, редовно проверявате и прилагате корекции за сигурност и наблюдавате мрежовия трафик за признаци на необичайна дейност по актуализация на фърмуера.

Уязвимост при прихващане на задание за печат

Заданията за печат, изпратени по мрежата, могат да бъдат прихванати от нападатели. За да предотвратите това, използвайте криптирани връзки за всички задания за печат, активирайте сигурен изтеглящ печат, който изисква удостоверяване на потребителя на устройството, и редовно наблюдавайте мрежовия трафик за признаци на опити за прихващане.

Заплахи за сигурността на мрежови принтери

Принтерите, свързани към мрежа, са изложени на всички нейни заплахи. Защитете тези принтери, като ги поставите зад защитни стени, изолирате ги в отделни мрежови сегменти и редовно сканирате мрежата за неоторизирани устройства. Внедряването на системи за откриване и предотвратяване на проникване също може да помогне за откриване и блокиране на атаки.

Заключение

Принтерите са неразделна част от бизнес операциите, но тяхната сигурност често се пренебрегва. Като разбират рисковете и прилагат стабилни мерки за сигурност, организациите могат да се защитят от пробиви на данни и други кибер заплахи. Редовното актуализиране на политиките за сигурност, обучението на потребителите и информираността за най-новите заплахи са ключови за поддържане на сигурността на принтера. С правилния подход можете да гарантирате, че вашите принтери не са слабото звено във вашата стратегия за киберсигурност.

Чрез справяне с тези уязвимости и приемане на всеобхватни мерки за сигурност, организациите могат значително да намалят риска, свързан с мрежовите принтери, и да гарантират поверителността, целостта и наличността на своите отпечатани и сканирани документи. С развитието на технологиите се развиват и заплахите, което прави наложително за бизнеса да остане бдителен и проактивен в своите практики за сигурност на принтера.

Call Now Button